RESULTATER

Output 1: Etablering Av Nettside

Prosjektet Nettsted Vil Bli Utviklet Av Pau I Samarbeid Med Andre Partnere. Pau Har Betydelig Erfaring Med Å Utvikle, Vedlikeholde Og Overvåke Pedagogiske Nettsteder Av Denne Art. Koordinerings-Partneren Vil Også Kommunisere Med Alle Partnere For Å Sikre At Nettstedet Vil Gi En Lett Tilgjengelig Oversikt Over Alle Resultatene Som Inngår I Prosjektet, Samt Formidle Detaljer Og Resultater Av Prosjektet Til Skoler, Offentlige Etater Og Støttetjenester Etter Hvert Som Resultatene Blir Utviklet. Alle Partnerne Vil Teste Nettstedet Og Gi Tilbakemelding På Brukervennligheten. For Å Sikre Maksimal Innvirkning Og Overførbarhetspotensial, Vil Partnere Også Oversette Kjernetekst, Overskrifter Osv. Til Morsmålet For Å Sikre At Nettstedet Er Tilgjengelig For Interessentgrupper I Hvert Partnerland Og I Hele Europa.


Output 2: Litteraturgjennomgang

Prosjektleder (Dcu) Vil Koordinere Gjennomgangen Og Gi Partnerne En Spesifikk Søkestreng/-Protokoll, Publiseringsår Og En Rapporteringsmal. Hver Partner Vil Implementere En Del Av Analysen Og Rapportere Til Teamet Ved Hjelp Av Søkeprotokollen Og Malen Designet Av Koordinatoren. Vi Vil Bruke Analysen Til Å Skissere Sentrale Trekk Ved Eksisterende Måter For Evaluering Og Planlegging For Integrering Av Elever Med Migrasjonsbakgrunn I Lokalsamfunnet Som Kan Støtte Samfunnsbasert Styring Og Kvalitetssikring Av Utdanning I Et Nettverk Av Skoler. Disse Sentrale Funksjonene Vil Tjene Som Grunnlag For Å Designe De Andre Outputene, Beskrive Og Utvikle Et Konseptuelt Kart I Dette Prosjektet. Hver Partner Vil Bruke Gjennomgangen Og Diskusjonene Med Sentrale Aktører I Sitt Land For Å Skissere Trekk Ved Resultatene Underveis Og Utvikle Et Konseptuelt Iccep-Kart Og Iccep-Rammeverk For Indikatorer. Det Endelige Settet Med Indikatorer Vil Være Et Sammendrag Av Eksempler Fra Fagfellevurderte Tidsskrifter Og Nasjonale Og Transnasjonale Rapporter. Gjennomgangen Vil Også Bli Spredt Via Åpne Fagfellevurderte Tidsskrift (Open Access) Og Som En Rapport På Icceps Nettsted.


Output 3: Spørreundersøkelse

Det Vil Bli Utviklet En Innledende Spørreundersøkelse Av Skolelærers Oppfatninger Knyttet Til Faktorer Som Hindrer Og Tilrettelegger For Interkulturell Samfunnsbasert Evaluering Og Planlegging Som Gjelder For Elever Med Migrasjonsbakgrunn. Denne Undersøkelsen Vil Rette Seg Mot Lærere I Hvert Land Ved Å Bruke En Stratifisert Utvalgsstrategi Basert På Skoletype, Sted Osv. Undersøkelsen Vil Bli Pilotert I Hvert Land Og Vil Bli Oversatt (Til Tysk, Tyrkisk, Spansk Og Norsk). Analysen Vil Bli Utført Ved Hjelp Av Parametriske Og Ikke-Parametriske Statistiske Teknikker. Disse Dataene Vil Bidra Til De Senere Utgangene Av Iccep Konseptuelt Kart, Indikatorrammeverk, Verktøy Og Mooc For Skoleledere, Lærere, Tilsynsmyndigheter Og Støttetjenester Med Ansvar For Forbedring Av Læringsopplevelsene Til Elever Med Migrasjonsbakgrunn.


Output 4: Casestudier

Ledet Av Jku, Som Har Sterk Ekspertise Innen Kvalitativ Forskning, Spesielt Innen Casestudier, Vil Denne Multimodale Casestudien Av Seks Skoler Per Land, Valgt Ut Fra Utvalget Av Skoler Som Fullførte Den Innledende Spørreundersøkelsen, Søke Å Fremkalle Erfaringer Fra Alle Aktører I Forhold Til Å Jobbe, Evaluere Og Planlegge I Et Nettverk Av Skoler Og Støttetjenester Som Er Ansvarlige For Integrasjonen Av Elever Med Migrasjonsbakgrunn I Lokalsamfunnet.
Hver Partner Søker Å Forbedre Forståelsen Av Iccep I Sitt Land/Region Gjennom Utvikling Av En Serie Casestudier: Pamukkale University, Tyrkia; Universitetet I Oslo, Norge; Dublin City University, Irland; Universitetet I Linz, Østerrike; Extremadura Skoleinspektorat I Spania. Basert På Litteraturgjennomgang, Kartlegging Og Intervjuer, Vil Det Bli Utviklet En Casestudieprotokoll På Hvert Av Prosjektpartners Hovedspråk (Tysk, Tyrkisk, Spansk, Norsk Og Engelsk). Casebeskrivelsene For Hvert Land Som Et Resultat Av Analysen, Vil Også Bli Oversatt Fra Engelsk Til De Andre Hovedspråkene Til Prosjektgruppen. Dette Gjør Resultatene Våre Tilgjengelige For Land Med Skoleevalueringssystemer Som Ikke Alltid Engasjerer Seg I Engelsktalende Publikasjoner Og Rapporter. Prosjektkoordinatoren Fra Hvert Partnerland (Alle Koordinatorer Er Dyktige Brukere Av Engelsk) Vil Være Ansvarlig For Kvaliteten På Oversettelsen. Resultatet Av Casestudien (Sammen Med Output 1-5) Vil Også Bli Brukt Til Utvikling Av Iccep-Rammeverket.


Output 5: Konseptuelt Kart

Basert På Spørreundersøkelsen, Intervjuer, Litteraturgjennomgang Og Casestudier Vil Det Bli Opprettet Et Konseptuelt Kart Over En Modell For Iccep. Dette Konseptuelle Kartet Vil Samle Alle Elementer Som Er Sentrale I Iccep. Alle Videre Prosjekthandlinger Vil Trekke På Den Konseptuelle Modellen. Dette Konseptuelle Kartet Vil Også Bli Oversatt Slik At Hvert Programland Har Det Tilgjengelig På Sitt Eget Språk.


Output 6: Rammeverk For Indikatorer

Dette Produktet Tar Sikte På Å Utforske Og Skape Metodiske Grunnlag For Den Senere Utviklingen Av Iccep-Aktivitetene Som Skal Gjennomføres Som Beskrevet I Opplæringsmodulen For Skoleledere, Tilsynsmyndigheter Og Støttetjenester Med Ansvar For Integrering Av Elever Med Migrasjonsbakgrunn I Samfunnet.


Output 7: Delrapport

Rapporter Om Aktivitetene Prosjektet Har Fullført Til Dette Punktet. Videre Vil Delrapporten Inneholde En Oversikt Over Den Internasjonale Litteraturen Om Iccep; Funn Fra Den Spørreundersøkelsen Og Intervjuene; Presentere Det Konseptuelle Kartet Over Gode Praksisfortellinger I Nettverksbasert Distribuert Evaluering Og Planlegging For Iccep Og Skissere De Første Funnene Fra Casestudiene.


Output 8: Utvikling Av Et Iccep-Opplæringsprogram

Vi Vil Utvikle Et Flerspråklig Verktøysett Som Vil Gi Detaljerte Retningslinjer Og Verktøy For At Skoleledere, Tilsynsmyndigheter, Støttetjenester Og Lærere Skal Være Effektivt Engasjert I Iccep. Extremadura Skoleinspektorat Vil Koordinere Utviklingen Og Formidlingen Av Verktøysettet. Hver Partner Vil Gi Innspill, Tilbakemeldinger Og Korrigerende Tiltak For Forbedring Av Dette. Verktøysettet Vil Også Bli Oversatt Og Deretter Tilgjengelig På Hvert Lands Hovedspråk. Verktøysettet Vil Bli Testet I Hvert Deltakerland For Å Utforske Dets Relevans Og Sikre At Det Gir Den Planlagte Positive Effekten. Hver Partner Vil Også Gi Tilbakemelding Og Korrigerende Tiltak For Forbedring Av Verktøysettet.


Output 9: Utvikling Av En ICCEP MOOC

Vi Vil Utvikle En Flerspråklig Mooc Spesielt Rettet Mot De Medlemmene Som Ikke Har Fått Opplæring Og / Eller Ikke Er Alltid Er Aktivt Involvert I Den Daglige Driften Av Skolelivet (Foreldre Og Skoleeiere) Og Hvordan De Kan Bli Involvert I Iccep-Strategier I Skolene Og I Deres Respektive Organisasjoner. Hver Partner Vil Også Gi Tilbakemelding Og Korrigerende Tiltak For Forbedring Av Mooc. Pau Vil Utvikle Og Spre Mooc. Alle Partnere Vil Gi Tilbakemelding Og Komme Med Innspill. Mooc Vil Også Bli Oversatt Og Deretter Tilgjengelig På Hovedspråkene I Hvert Land. Mooc Vil Bli Testet I Hvert Programland For Å Utforske Dets Relevans Og Sikre At Den Får Den Planlagte Positive Effekten. Hver Partner Vil Også Gi Tilbakemelding Og Korrigerende Tiltak For Forbedring Av Mooc.


Output 10: Opplæringsmodul

Output 10 Er Rettet Mot Å Utforme Et Opplæringsprogram Som Kan Brukes Av Andre Organisasjoner Og Utdanningsinstitusjoner I Hele Europa For Å Tilby Sine Egne Opplæringsprogrammer I Iccep Til En Rekke Aktører Som Skoleledere, Tilsynsmyndigheter, Aktører Med Støttefunksjoner, Medlemmer Av Transnasjonale Organisasjoner Som Har Store Roller I Samfunnsbasert Evaluering Og Planlegging Og Integrering Av Elever Med Migrasjonsbakgrunn I Samfunnet.

Koordinert Av Cee, Med Involvering Av Alle Partnere, Vil Målene Være Å:

  • Bestemme En Begrunnelse For Iccep Og Etablering Av Nettverk Av Skoler
  • Introdusere Iccep I Nettverk Av Skoler Og Skoleutvikling
  • Bygge Kapasitet Til Skoleledere, Tilsynsmyndigheter, Støttetjenester Og Skolepersonell Til Å Lede / Være Engasjert I Iccep
  • Gi En Praktisk Opplevelse Av Icep-Aktiviteter
  • Gi En Metodikk For Samfunnsbasert Iccep: Bruk Av Ikt-Ressurser (Verktøykasse) Og Strategier, Innsamling, Evaluering Og Deling Av Erfaringer
  • Gi En Serie Økter, Undervisningsplaner, Aktiviteter Og Vurderingsstrategier Som Kan Brukes I Opplæringsmodulen.

Output 11: Prosjektevaluering

Hensikten Med Evalueringen Er Å Sikre Ekstra Kvalitetskontroll For Prosjektgruppen. Det Vil Bli Administrert Av Skoleinspektoratet I Extremadura Som Har Lang Erfaring Innen Evaluering Og Design. Som Sådan Vil Denne Produksjonen Gi Nyttige Data Om Prosessene, Prosedyrene Og Oppfatningene Til Prosjektgruppen. Det Vil Også Forsøke Å Samle Inn Noen Data Om Eksterne Partneres Oppfatning Av Prosjektets Arbeid. Evalueringspartneren Vil Også Gjennomføre En Intern Evalueringsundersøkelse I Månedene 8, 16 Og 24 Spesielt Rettet Mot Medlemmer Av Målgruppene.


Output 12: ICCEP-Brosjyre Og Sluttrapport

Den Endelige Rapporten Vil Bli Formidlet Gjennom Deltakersamlinger, På Prosjektnettstedet Og Facebook (Når Rapporten Er Ferdigbehandlet Og Oversatt, Vil Den Bli Lansert Ved Den Andre Deltakersamlingen). Alle Partnere Vil Gi Kommentarer, Tilbakemeldinger Osv. På Rapporten. Den Endelige Rapporten Vil Også Bli Publisert På Morsmålene I Hvert Land.