Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOOC) Geliştirilmesi

Eğitim almamış veya okul yaşamının günlük işleyişine katılmamış olan üyelere yönelik, okullarda ve ilgili kuruluşlarında ICCEP stratejilerine nasıl dahil olabilecekleri konusunda, özel olarak tasarlanmış bir kitlesel çevrimiçi açık ders (MOCC) geliştirilecektir. Her bir ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve iyileştirici eylemler sağlayacaktır. PAÜ, MOOC’u geliştirecek ve yayacaktır. Tüm ortaklar geri bildirim ve girdi sağlayacaktır. MOOC ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her bir ülkenin anadilinde erişilebilir olacaktır. MOOC, ülkelerin ilgisini araştırmak ve planlanan olumlu etkiyi yarattığından emin olmak amacıyla her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.