Utvikling Av En ICCEP MOOC

Vi vil utvikle en flerspråklig MOOC spesielt rettet mot de medlemmene som ikke har fått opplæring og / eller ikke er alltid er aktivt involvert i den daglige driften av skolelivet (foreldre og skoleeiere) og hvordan de kan bli involvert i ICCEP-strategier i skolene og i deres respektive organisasjoner. Hver partner vil også gi tilbakemelding og korrigerende tiltak for forbedring av MOOC. PAU vil utvikle og spre MOOC. Alle partnere vil gi tilbakemelding og komme med innspill. MOOC vil også bli oversatt og deretter tilgjengelig på hovedspråkene i hvert land. MOOC vil bli testet i hvert programland for å utforske dets relevans og sikre at den får den planlagte positive effekten. Hver partner vil også gi tilbakemelding og korrigerende tiltak for forbedring av MOOC.