ICCEP Eğitim Programının Geliştirilmesi

Okul liderleri, okul müfettişleri / destek kurumları ve öğretmenlerin ICCEP’e etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için ayrıntılı kılavuzlar ve araçlar sağlanacak, çok dilli bir Araç Seti geliştirilecektir. Extremadura Denetim Kurulu, Araç Setinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını koordine edecektir. Her ortak, Araç Setinin iyileştirilmesi için girdi, geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır. Araç Seti ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her ülkenin ana diline sunulacaktır. Araç Seti, alaka düzeyini keşfetmek ve planlanan olumlu etkiyi yaratmasını sağlamak için her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, Araç Setinin iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.