Utvikling Av Et Iccep-Opplæringsprogram

Vi vil utvikle et flerspråklig verktøysett som vil gi detaljerte retningslinjer og verktøy for at skoleledere, tilsynsmyndigheter, støttetjenester og lærere skal være effektivt engasjert i ICCEP. Extremadura Skoleinspektorat vil koordinere utviklingen og formidlingen av verktøysettet. Hver partner vil gi innspill, tilbakemeldinger og korrigerende tiltak for forbedring av dette. Verktøysettet vil også bli oversatt og deretter tilgjengelig på hvert lands hovedspråk. Verktøysettet vil bli testet i hvert deltakerland for å utforske dets relevans og sikre at det gir den planlagte positive effekten. Hver partner vil også gi tilbakemelding og korrigerende tiltak for forbedring av verktøysettet.