Ara Rapor

Bu noktaya kadar proje tarafından tamamlanan faaliyetler hakkında rapor oluşturulacaktır. Bu kapsamda ara rapor; ICEP ile ilgili uluslararası literatürün bir özetini; keşif araştırması ve görüşmelerden elde edilen bulguları içerecek, ICCEP için ağ tabanlı dağıtılmış değerlendirme ve planlamadaki en iyi uygulamanın kavramsal haritasını sunacak; vaka çalışmalarından ilk bulguları ana hatlarıyla belirtecektir.