Delrapport

Rapporter om aktivitetene prosjektet har fullført til dette punktet. Videre vil delrapporten inneholde en oversikt over den internasjonale litteraturen om ICCEP; funn fra den spørreundersøkelsen og intervjuene; presentere det konseptuelle kartet over gode praksisfortellinger i nettverksbasert distribuert evaluering og planlegging for ICCEP og skissere de første funnene fra casestudiene.