Göstergeler Çerçevesi

Bu çıktı, göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonu sorumluluğuna sahip okul liderleri, müfettişler ve destek hizmetlerine yönelik eğitim modülünde açıklandığı gibi yürütülecek ICCEP faaliyetlerinin daha sonra geliştirilmesi için metodolojik temelleri keşfetmeyi ve oluşturmayı amaçlamaktadır.