Rammeverk For Indikatorer

Dette produktet tar sikte på å utforske og skape metodiske grunnlag for den senere utviklingen av ICCEP-aktivitetene som skal gjennomføres som beskrevet i opplæringsmodulen for skoleledere, tilsynsmyndigheter og støttetjenester med ansvar for integrering av elever med migrasjonsbakgrunn i samfunnet.