Kavramsal Harita

Anket, mülakatlar, literatür taraması ve durum çalışmalarına dayalı olarak ICCEP için bir kavramsal harita modeli oluşturulacaktır. Bu kavramsal harita, ICCEP’te önemli etkisi olduğu kanıtlanmış tüm unsurları bir araya getirecektir. Diğer tüm proje eylemleri kavramsal modele dayanacaktır. Bu kavramsal harita, her program ülkesinin kendi dillerinde mevcut olması için tercüme edilecektir.