Konseptuelt Kart

Basert på spørreundersøkelsen, intervjuer, litteraturgjennomgang og casestudier vil det bli opprettet et konseptuelt kart over en modell for ICCEP. Dette konseptuelle kartet vil samle alle elementer som er sentrale i ICCEP. Alle videre prosjekthandlinger vil trekke på den konseptuelle modellen. Dette konseptuelle kartet vil også bli oversatt slik at hvert programland har det tilgjengelig på sitt eget språk.