Durum Çalışmaları

Nitel araştırmada, özellikle durum çalışmaları alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olan JKU liderliğinde, ilk anketi tamamlayan okullar havuzundan seçilen, ülke başına altı okulun bu çok modelli vaka çalışması, bir okul ağında çalışma, değerlendirme ve planlama ile ilgili tüm paydaşların deneyimlerini ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonundan sorumlu destek hizmetlerini ortaya koymayı amaçlayacaktır. Her bir ortak, bir dizi vaka çalışması geliştirerek kendi ülkelerinde / bölgelerinde ICCEP anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır: Türkiye’de Pamukkale Üniversitesi; Norveç’te Oslo Üniversitesi; İrlanda’da Dublin City Üniversitesi; Avusturya’da Linz Üniversitesi; İspanya’da Junta de Extremadura. Literatür taraması, anket ve mülakatlar temelinde, her bir proje ortağının anadilinde (Avusturya için Almanca, Türkçe, İspanyolca, Norveççe ve İngilizce) bir vaka çalışması protokolü geliştirilecektir. Analiz sonucunda ülke vakalarının açıklamaları da proje ekibinin diğer dillerine İngilizce ‘den tercüme edilecektir. Bu şekilde araştırma sonuçları, İngilizce dilindeki yayınlarda ve raporlarda sık sık yer almayan okul değerlendirmelerinin olduğu ülkeler için erişilebilir hale gelmiş olacaktır. Ortak ülkelerin proje koordinatörleri (tüm koordinatörler İngilizce dilinde yetkindir) çeviri kalitesinden sorumlu olacaktır. Vaka Çalışmasının sonucu (1-5 çıktılarıyla birlikte) ICCEP çerçevesinin geliştirilmesi için de kullanılacaktır.