Casestudier

Ledet av JKU, som har sterk ekspertise innen kvalitativ forskning, spesielt innen casestudier, vil denne multimodale casestudien av seks skoler per land, valgt ut fra utvalget av skoler som fullførte den innledende spørreundersøkelsen, søke å fremkalle erfaringer fra alle aktører i forhold til å jobbe, evaluere og planlegge i et nettverk av skoler og støttetjenester som er ansvarlige for integrasjonen av elever med migrasjonsbakgrunn i lokalsamfunnet.
Hver partner søker å forbedre forståelsen av ICCEP i sitt land/region gjennom utvikling av en serie casestudier: Pamukkale University, Tyrkia; Universitetet i Oslo, Norge; Dublin City University, Irland; Universitetet i Linz, Østerrike; Extremadura Skoleinspektorat i Spania. Basert på litteraturgjennomgang, kartlegging og intervjuer, vil det bli utviklet en casestudieprotokoll på hvert av prosjektpartners hovedspråk (tysk, tyrkisk, spansk, norsk og engelsk). Casebeskrivelsene for hvert land som et resultat av analysen, vil også bli oversatt fra engelsk til de andre hovedspråkene til prosjektgruppen. Dette gjør resultatene våre tilgjengelige for land med skoleevalueringssystemer som ikke alltid engasjerer seg i engelsktalende publikasjoner og rapporter. Prosjektkoordinatoren fra hvert partnerland (alle koordinatorer er dyktige brukere av engelsk) vil være ansvarlig for kvaliteten på oversettelsen. Resultatet av casestudien (sammen med output 1-5) vil også bli brukt til utvikling av ICCEP-rammeverket.