Anket

Kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve Planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlerle ilgili okul öğretmenlerinin algıları ölçen ön keşif anketi geliştirilecektir. Bu anket her ülkedeki öğretmenleri okul türüne ve yerine göre katmanlı bir amaca yönelik örnekleme stratejisi kullanarak ele alacaktır. Anket her ülkede pilot olarak uygulanacak ve tercüme edilecektir (Almanca, Türkçe, İspanyolca ve Norveççe). Anket, öğretmenlerin okullar arası iş birliğine ve okul topluluklarındaki kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlere ilişkin algılarını belirlemek için her bir ortak ülkedeki okullara gönderilecektir. Analiz, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılarak yapılacaktır. Bu veriler, ICCEP Kavramsal Haritası, Göstergeler Çerçevesi, Okul Liderleri, Öğretmenler, Müfettişler için MOOC ve Göçmen öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesinden sorumlu diğer sektörel destek kurumlarının sonraki çıktılarına katkıda bulunacaktır.