Spørreundersøkelse

Det vil bli utviklet en innledende spørreundersøkelse av skolelærers oppfatninger knyttet til faktorer som hindrer og tilrettelegger for interkulturell samfunnsbasert evaluering og planlegging som gjelder for elever med migrasjonsbakgrunn. Denne undersøkelsen vil rette seg mot lærere i hvert land ved å bruke en stratifisert utvalgsstrategi basert på skoletype, sted osv. Undersøkelsen vil bli pilotert i hvert land og vil bli oversatt (til tysk, tyrkisk, spansk og norsk). Analysen vil bli utført ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske statistiske teknikker. Disse dataene vil bidra til de senere utgangene av ICCEP konseptuelt kart, indikatorrammeverk, verktøy og MOOC for skoleledere, lærere, tilsynsmyndigheter og støttetjenester med ansvar for forbedring av læringsopplevelsene til elever med migrasjonsbakgrunn.