Literatürün Gözden Geçirilmesi

Öncü kuruluş, incelemeyi koordine edecek ve ortaklara arama terimleri, yayın yılları ve bir raporlama şablonu ile ilgili belirli bir arama protokolü sağlayacaktır. Her ortak, analizin bir bölümünü uygulayacak ve koordinatör tarafından tasarlanan arama protokolünü ve şablonu kullanarak ekibe rapor verecektir. Analiz, okul ağlarında toplum temelli yönetişimi ve eğitimin kalite güvencesini destekleyebilecek topluluklara göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonu için mevcut değerlendirme ve planlama modlarının temel özelliklerini ana hatlarıyla belirlemek için kullanılacaktır. Bu temel özellikler, projedeki çıktıların tasarlanması, ICCEP Kavramsal Haritasının tanımlanması ve geliştirilmesi için bir temel oluşturacaktır. Her ortak, çıktıların özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve ICCEP kavramsal haritası ve ICCEP göstergeler çerçevesini geliştirmek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla değerlendirmede ve müzakerede bulunacaktır. Son gösterge seti, hakemli dergilerden ve ulusal ve uluslararası raporlardan örneklerin bir özeti olacaktır. İnceleme ayrıca açık erişimli hakemli bir dergi aracılığıyla ve ICCEP Web Sitesinde bir rapor olarak yayınlanacaktır