Litteraturgjennomgang

Prosjektleder (DCU) vil koordinere gjennomgangen og gi partnerne en spesifikk søkestreng/-protokoll, publiseringsår og en rapporteringsmal. Hver partner vil implementere en del av analysen og rapportere til teamet ved hjelp av søkeprotokollen og malen designet av koordinatoren. Vi vil bruke analysen til å skissere sentrale trekk ved eksisterende måter for evaluering og planlegging for integrering av elever med migrasjonsbakgrunn i lokalsamfunnet som kan støtte samfunnsbasert styring og kvalitetssikring av utdanning i et nettverk av skoler. Disse sentrale funksjonene vil tjene som grunnlag for å designe de andre outputene, beskrive og utvikle et konseptuelt kart i dette prosjektet. Hver partner vil bruke gjennomgangen og diskusjonene med sentrale aktører i sitt land for å skissere trekk ved resultatene underveis og utvikle et konseptuelt ICCEP-kart og ICCEP-rammeverk for indikatorer. Det endelige settet med indikatorer vil være et sammendrag av eksempler fra fagfellevurderte tidsskrifter og nasjonale og transnasjonale rapporter. Gjennomgangen vil også bli spredt via åpne fagfellevurderte tidsskrift (Open Access) og som en rapport på ICCEPs nettsted.