Proje Websitesi

Proje web sitesi PAÜ tarafından diğer ortaklarla iş birliği içinde geliştirilecektir. PAÜ, bu türden eğitim web sitelerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve izlenmesinde önemli deneyime sahiptir. Koordinatör ortak ayrıca, web sitesinin projede yer alan tüm çıktılara kolayca erişilebilir genel bir bakış sağlamasının yanı sıra çıktılar geliştirilirken projenin ayrıntılarını ve çıktılarını okullara, devlet kurumlarına ve destek hizmetlerine yayılmasını sağlamak için tüm ortaklarla iletişim kuracaktır. Tüm ortaklar web sitesini test edecek ve kullanılabilirlik konusunda geri bildirim sağlayacaklardır. Maksimum etki ve aktarılabilirlik potansiyelini sağlamak için ortaklar, web sitesinin her bir ortak ülkedeki ve Avrupa genelindeki paydaş gruplar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak adına ana metinleri, başlıkları vb. kendi ana dillerine de çevireceklerdir.