Etablering Av Nettside

Prosjektet nettsted vil bli utviklet av PAU i samarbeid med andre partnere. PAU har betydelig erfaring med å utvikle, vedlikeholde og overvåke pedagogiske nettsteder av denne art. Koordinerings-partneren vil også kommunisere med alle partnere for å sikre at nettstedet vil gi en lett tilgjengelig oversikt over alle resultatene som inngår i prosjektet, samt formidle detaljer og resultater av prosjektet til skoler, offentlige etater og støttetjenester etter hvert som resultatene blir utviklet. Alle partnerne vil teste nettstedet og gi tilbakemelding på brukervennligheten. For å sikre maksimal innvirkning og overførbarhetspotensial, vil partnere også oversette kjernetekst, overskrifter osv. til morsmålet for å sikre at nettstedet er tilgjengelig for interessentgrupper i hvert partnerland og i hele Europa.