Nihai Rapor

Nihai rapor çoklu etkinlik aracılığıyla proje web sitesinde ve Facebook’ta yayınlanacaktır (Rapor tamamlandıktan ve tercüme edildikten sonra ikinci çoklu etkinlikte yayınlanacaktır). Tüm ortaklar raporla ilgili yorum, geri bildirim vb. sağlayacaktır. Nihai rapor ayrıca her ülkenin ana dilinde yayınlanacaktır.