ICCEP-Brosjyre Og Sluttrapport

Den endelige rapporten vil bli formidlet gjennom deltakersamlinger, på prosjektnettstedet og Facebook (når rapporten er ferdigbehandlet og oversatt, vil den bli lansert ved den andre deltakersamlingen). Alle partnere vil gi kommentarer, tilbakemeldinger osv. på rapporten. Den endelige rapporten vil også bli publisert på morsmålene i hvert land.