Proje Değerlendirmesi

Değerlendirmenin amacı, proje grubu için ek bir kalite güvence kontrolü sağlamaktır. Değerlendirme ve tasarım konusunda geniş deneyime sahip olan Extremadura denetim kurulu tarafından dahili olarak yönetilecektir. Dolayısıyla bu çıktı, proje ekibinin süreçleri, prosedürleri ve algıları ile ilgili faydalı veriler sağlayacaktır. Ayrıca, harici ortakların projenin çalışmasına ilişkin algıları ile ilgili bazı veriler elde etmeye çalışacaktır. Değerlendirme ortağı ayrıca, 8, 16 ve 24. aylarda özellikle hedef grup üyelerine yönelik bir iç değerlendirme anketi gerçekleştirecektir.