Prosjektevaluering

Hensikten med evalueringen er å sikre ekstra kvalitetskontroll for prosjektgruppen. Det vil bli administrert av skoleinspektoratet i Extremadura som har lang erfaring innen evaluering og design. Som sådan vil denne produksjonen gi nyttige data om prosessene, prosedyrene og oppfatningene til prosjektgruppen. Det vil også forsøke å samle inn noen data om eksterne partneres oppfatning av prosjektets arbeid. Evalueringspartneren vil også gjennomføre en intern evalueringsundersøkelse i månedene 8, 16 og 24 spesielt rettet mot medlemmer av målgruppene.