Eğitim Modülü

Bu çıktı, Avrupa’daki diğer kuruluşlar ve eğitim kurumlarının, ICCEP’de kendi eğitim programlarını okul liderleri, müfettişler, sektörel destek ajansları, toplum temelli değerlendirme ve planlamada ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonunda önemli rollere sahip uluslararası kuruluşların üyeleri gibi bir dizi paydaşa sağlamaları adına bir eğitim programı tasarlamayı amaçlamaktadır.

Tüm ortakların katılımıyla, CEE tarafından koordine edilen hedefler:
– ICCEP ve okul ağlarının oluşturulması için bir temel oluşturmak
– ICCEP’i okul ağlarında ve okul gelişiminde tanıtmak
– Okul liderlerinin, okul müfettişlerinin / destek hizmetlerinin ve okul personelinin ICCEP’e liderlik etme / dahil olma kapasitesini geliştirmek
– ICEP etkinliklerine ilişkin uygulamalı deneyim sağlamak
– toplum temelli ICCEP için bir metodoloji sağlamak: BİT kaynaklarının (araç seti) ve stratejilerin kullanımı, deneyimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve paylaşılması
– eğitim modülünde kullanılabilecek bir dizi oturum, ders planı, etkinlik ve değerlendirme stratejisi sağlamak.