Opplæringsmodul

Output 10 er rettet mot å utforme et opplæringsprogram som kan brukes av andre organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i hele Europa for å tilby sine egne opplæringsprogrammer i ICCEP til en rekke aktører som skoleledere, tilsynsmyndigheter, aktører med støttefunksjoner, medlemmer av transnasjonale organisasjoner som har store roller i samfunnsbasert evaluering og planlegging og integrering av elever med migrasjonsbakgrunn i samfunnet.
Koordinert av CEE, med involvering av alle partnere, vil målene være å:

  • bestemme en begrunnelse for ICCEP og etablering av nettverk av skoler
  • introdusere ICCEP i nettverk av skoler og skoleutvikling
  • bygge kapasitet til skoleledere, tilsynsmyndigheter, støttetjenester og skolepersonell til å lede / være engasjert i ICCEP
  • gi en praktisk opplevelse av ICEP-aktiviteter
  • gi en metodikk for samfunnsbasert ICCEP: bruk av IKT-ressurser (verktøykasse) og strategier, innsamling, evaluering og deling av erfaringer
  • gi en serie økter, undervisningsplaner, aktiviteter og vurderingsstrategier som kan brukes i opplæringsmodulen.