PROJE HAKKINDA

Kültürlerarası Toplum Değerlendirme ve Planlama [ICCEP] başlıklı bu projenin bağlamı, eğitim kalitesinin ekonomik üretkenlik için merkez olduğu okul topluluklarına göçmen öğrencilerin entegrasyonu ile giderek daha fazla ilgilenen sosyal ve ekonomik bir tasarıdır (Baxter & Hult , 2017) ve kamu hizmetlerinin yönetiminin hükümetten diğer paydaşlara dağıtılmasına vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda, çelişkili bir biçimde, göçmen öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak için uygulamalar geliştirmeye yönelik bu büyük özerklik, yerelleştirilmiş planlama ve faaliyetlerin kalite güvencesine olan gereksinimi arttırmıştır. (Brown ve diğerleri 2020). Bu proje, göç geçmişi olan öğrencilerin eğitim topluluklarına entegrasyonunu planlayan, değerlendiren ve destekleyen mekanizmaların en iyi şekilde nasıl hayata geçirileceğine dair stratejiler ve destekleri araştırmayı ve sunmayı amaçlamaktadır. Avrupa’da, en iyi modeli bulma arayışı devam ederken, kısa bir süre içinde çeşitli değerlendirme ve planlama modelleri geliştirildi ve uyarlandı (Ehren ve diğerleri, 2012). Göçmen kökenli öğrencilerin yaşam fırsatlarını artıracak mekanizmaları devreye sokmak için ayrı ayrı çalışan okulların maliyeti ve karmaşıklığı ve buna paralel olarak okulları kümeler veya gruplar halinde birlikte çalışmaları için yetkilendirme ihtiyacı, hem gelişim hem de değerlendirme amaçları için bir araya gelen okul grupları veya kümeleri kavramını üretmiştir.

Topluluk temelli bir planlama ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçlamakta olan ve ICCEP olarak adlandırılan bu projede, okullar ve diğer paydaşlar göç geçmişi olan öğrencilerin gelişimi için işbirliği içerisindedir ve ağın bir üyesi veya bir dış kuruluş, ICCEP süreci boyunca kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak hareket etmektedir. ICCEP terimi, tüm paydaşları değerlendirme ve planlama sürecine dahil edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu projede, eğitim yönetişim sistemleri ile katılımcı ülkelerin destekleyici kültürlerarası politikaları ve belgeleri gözden geçirilecektir. Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer sektörel destek kurumlarının anket yanıtları, ICCEP için bir kavram haritası geliştirmeyi ve ICCEP’in kalite göstergeleri çerçevesi ile ayrıntılı mekanizmasının geliştirilmesini sağlayacaktır. Konsorsiyum, vaka çalışmaları aracılığıyla ağ üyelerinin mevcut yetkinliklerini geliştirmek için hangi eğitim ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini keşfedecektir. Bu sebeple proje, bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (MOOC) ve göçmen öğrenciler için planlama yapmak ve topluluklara entegre etmek için gerekli kaynaklardan oluşan bir araç setini içermektedir. Ayrıca ICCEP için gerekli mekanizmalarla ilgili eğitimi de içerecektir.

Proje ortaklığı Dublin City Üniversitesi, Johannes Kepler Üniversitesi, Oslo Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Junta de Extremadura temsilcilerinden oluşan deneyimli bir ortaklıktır. Her ortak projeye görüşünü, bilgisini, deneyimini ve altyapısını sunmaktadır. Her ortak ülkenin yerleşik bir kalite güvencesi ve eğitim yönetişimi sistemi vardır ve eğitim sistemlerinde yüksek oranda göçmen kökenli öğrenciler (mülteciler, sığınmacılar ve ekonomik göçmenler) mevcuttur ve bu nedenle, özellikle Avrupa’daki tüm göçmen öğrenci türleri için geçerli olan ICEP kapsamını araştırmak ve ICCEP’teki paydaş yetkinliklerinin arttırılması için kapsamlı bir mesleki gelişim sisteminin yanı sıra bu yeni değerlendirme modeli için eksiksiz bir mekanizma sunan bir çerçeve geliştirmekle ilgilenmektedir.


Erasmus+ 2020 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project

Inter Cultural Community Evaluation (ICCEP)

KA201 – 2020 – 1 – IE01 – KA201 – 066074