NÆRMERE OM PROSJEKTET

Konteksten til dette prosjektet med tittelen Intercultural Community Evaluation and Planning (ICCEP), er et sosialt og økonomisk scenario som i økende grad er opptatt av integrering av flerkulturelle elever i lokal- og skolesamfunnet, der utdanningskvaliteten er sentral for økonomisk produktivitet (Baxter & Hult , 2017) som blant annet preges av en desentralisering av forvaltningen av offentlige tjenester fra myndighetene til andre aktører. Samtidig, noe paradoksalt, har denne økte autonomien for å utvikle praksis for å sikre integrering av elever med migrasjonsbakgrunn også blitt ledsaget av økende krav til lokal planlegging og kvalitetssikring av ulike aktiviteter (Brown et al. 2020). Dette prosjektet har som mål å utforske og tilby strategier og støtte for hvordan man best kan få på plass mekanismer eller verktøy som planlegger, evaluerer og støtter integrasjonen av elever med migrasjonsbakgrunn i lokal- og utdanningssamfunnet. Innenfor Europa har ulike modeller for evaluering og planlegging utviklet seg og transformert i løpet av en kort periode mens søken etter en «best fit» fortsetter (Ehren et al. 2012). Kostnadene og kompleksiteten ved individuelle skoler som arbeider isolert for å få på plass verktøy for å forbedre livssjansene til disse elevene, og parallelt et behov for å styrke skolenes evne til å samarbeide i klynger eller interessegrupper, der grupper eller klynger av skoler samarbeidet for både utviklings- og evalueringsformål.


Dette prosjektet har som mål å utvikle et fellesskapsbasert planleggings- og evalueringssystem (ICCEP), der skoler og andre aktører samarbeider i nettverk for forbedring av elever med migrasjonsbakgrunn og et medlem av nettverket eller et eksternt organ fungerer som en tilrettelegger og megler under ICCEP-prosessen. Begrepet ICCEP betyr å involvere alle interessenter i prosessen med evaluering og planlegging.


I dette prosjektet vil utdanningsstyringssystemene og den tilhørende interkulturelle politikken og styringsdokumentene fra deltakerlandene bli kartlagt. Lærernes, skolelederes og andre støttetjenesters svar resultere i utvikling av et konseptuelt kart over ICCEP, og utvikling av et rammeverk for kvalitetsindikatorer og et verktøysett tilknyttet ICCEP. Gjennom casestudier vil samarbeidspartnerne utforske hvilke opplæringsbehov som er nødvendig for å videreutvikle eksisterende kompetanser til medlemmer av nettverket. Derfor inkluderer dette prosjektet utvikling av et Massive Open Online Course (MOOC) og et verktøysett med viktige ressurser for å planlegge og integrere elever med migrasjonsbakgrunn i samfunnet. Det vil også innebære opplæring i verktøyene tilknyttet ICCEP.


Deltakerne i prosjektet er akademisk personale fra Dublin City University, Irland; det spanske inspektoratet i Extremadura; Johannes Kepler University, Linz (JKU); Pamukkale University, Tyrkia (PAU); og Universitetet i Oslo, Norge (UiO). Hver partner bringer interesse, kunnskap, erfaring og infrastruktur til prosjektet. Hvert partnerland har et etablert system for kvalitetssikring og utdanningsledelse og har en høy andel elever med migrasjonsbakgrunn i utdanningssystemene sine, og er derfor interessert i å utforske omfanget av ICCEP slik det spesifikt gjelder for alle typer elever med denne bakgrunnen (flyktninger , asylsøkere og økonomiske migranter) over hele Europa. rammeverk Gjennom dette utvikles et omfattende rammeverk for denne nye evalueringsmodellen sammen med et faglig utviklingssystem for forbedring av aktørenes kompetanse i ICCEP.


Erasmus+ 2020 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project

Inter Cultural Community Evaluation (ICCEP)

KA201 – 2020 – 1 – IE01 – KA201 – 066074