Kültürlerarası Topluluk Değerlendirme ve Planlama

Topluluk temelli bir planlama ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçlamakta olan ve ICCEP olarak adlandırılan bu projede, okullar ve diğer paydaşlar göç geçmişi olan öğrencilerin gelişimi için iş birliği içerisindedir ve ağın bir üyesi veya bir dış kuruluş, ICCEP süreci boyunca kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak hareket etmektedir. ICCEP terimi, tüm paydaşları değerlendirme ve planlama sürecine dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Bu projede, eğitim yönetişim sistemleri ile katılımcı ülkelerin destekleyici kültürlerarası politikaları ve belgeleri gözden geçirilecektir. Öğretmenler, okul liderleri ve diğer sektörel destek kurumlarının anket yanıtları, ICCEP için bir kavram haritası geliştirmeyi ve ICCEP’in kalite göstergeleri çerçevesi ile ayrıntılı mekanizmasının geliştirilmesini sağlayacaktır. Konsorsiyum, vaka çalışmaları aracılığıyla ağ üyelerinin mevcut yetkinliklerini geliştirmek için hangi eğitim ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini keşfedecektir. Bu sebeple proje, bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (MOOC) ve göçmen öğrenciler için planlama yapmak ve topluluklara entegre etmek için gerekli kaynaklardan oluşan bir araç setini içermektedir. Ayrıca ICCEP için gerekli mekanizmalarla ilgili eğitimi de içerecektir.


ORTAKLIK

Proje ortaklığı Dublin City Üniversitesi, Johannes Kepler Üniversitesi, Oslo Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Junta de Extremadura temsilcilerinden oluşan deneyimli bir ortaklıktır. Her ortak projeye görüşünü, bilgisini, deneyimini ve altapısını sunmaktadır. Her ortak ülkenin yerleşik bir kalite güvencesi ve eğitim yönetişimi sistemi vardır ve eğitim sistemlerinde yüksek oranda göçmen kökenli öğrenciler (mülteciler, sığınmacılar ve ekonomik göçmenler) mevcuttur ve bu nedenle, özellikle Avrupa’daki tüm göçmen öğrenci türleri için geçerli olan ICEP kapsamını araştırmak ve ICCEP’deki paydaş yetkinliklerinin arttırılması için kapsamlı bir mesleki gelişim sisteminin yanı sıra bu yeni değerlendirme modeli için eksiksiz bir mekanizma sunan bir çerçeve geliştirmekle ilgilenmektedir. Öngörülen sonuç, bu projenin AB yönetişim yapılarıyla uyumlu tam bir ICCEP mekanizması sağlayacağıdır.


PROJE ETKİNLİKLERİ

Her ortak, çıktıların özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve ICCEP kavramsal haritası ve ICCEP göstergeler çerçevesini geliştirmek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla değerlendirmede ve müzakerede bulunacaktır.

Kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve Planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlerle ilgili okul öğretmenlerinin algıları ölçen ön keşif anketi geliştirilecektir.

Projenin sonuçlarını vurgulamak, yaymak, sunmak, farkındalık geliştirmek ve değerlendirmek için yayınlar ve çoklu etkinlikler.

Okul liderleri, okul müfettişleri / destek kurumları ve öğretmenlerin ICCEP ile etkin bir şekilde ilgilenmeleri için bir Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOCC) geliştirilmesi.

Bir eğitim program ve öğrenme ortamının geliştirilmesi.

Projenin çıktıları için bir değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi.

Dört ülkedeki okullarla ilgili bir dizi vaka çalışması.

Araştırma projesinin kavramsal haritası.